Превеждаме например:
- общински документи, свидетелства за съдимост, паспорти, лични карти *;
- учебни документи, медицински свидетелства, имунизационни паспорти, документи от НОИ, НАП, МВР, КАТ, банкови удостоверения, лична кореспонденция, препоръки,
CV *;
- стандартни фирмени документи, счетоводни баланси, отчети, съдебни решения, нотариални актове, пълномощни, декларации и др. *;
- специализирана документация, юридически, технически, икономически, медицински и други текстове. *

Цените се отнасят за превод от български на чужд или от чужд на български език. Цената за превод от един чужд език на друг се образува като сбор от цената на превода от единия чужд език на български език и цената на превода от български на другия чужд език.

Услугата включва превод от заклет преводач, проверка на фактологическите данни и разпечатка, при срок за изпълнение до 5 страници за 24 часа. При бърз или експресен превод цената се завишава съответно с 50% и 100%.

За своите постоянни клиенти и при обемни поръчки фирмата предлага отстъпки!

Цената за устен превод се определя в зависимост от езика, вида и продължителността на превода.

За да Ви изготвим конкретна ценова оферта, моля, направете своята заявка на 
despolbg@gmail.com, despol@abv.bg.
или се обадете на телефон: 0884 604 956.


*Цени  по договаряне в зависимост от сложността на текста