Извършваме устни и писмени преводи на различна тематика и с различна сложност в желания от Вас срок и на оптимално ниски цени. Работим с клиенти, както от България, така и от чужбина, при максимално улеснени условия за поръчка и плащане.

Информация за преводач с полски език:

ПОЛСКИ И БЪЛГАРСКИ ВИСОКОКФАЛИФИЦИРАН И ПРОФЕСИОНАЛЕН ЗАКЛЕТ ПРЕВОДАЧ, МАГИСТЪР ДЕСИСЛАВА СКОЧИЛАС - ЖЕЛЯЗКОВА осигурява качествени преводи, заверени преводи от български на полски и от полски на български език, например на вписвания на актове за раждане, документи на автомобили, сертификати, официална кореспонденция, дела, бизнес документи, договори, дипломи, финансови отчети, счетоводни записи, регистри за съдимост, изявления, устави на компании, официални документи, сертификати и много др.