Галерия

Устен превод/Ustne tłumaczenie

Назад

По време на раздаването на "Златни медали" в гр. Пловдив/Podczas rozdawania "Złotych Medali" w m. Płowdiw
72 Международен Технически Панаир Пловдив 2016

 • Устен превод/Ustne tłumaczenie - live

  Устен превод/Ustne tłumaczenie - live

 • Устен превод/Ustne tłumaczenie - live

  Устен превод/Ustne tłumaczenie - live

 • Устен превод/Ustne tłumaczenie - live

  Устен превод/Ustne tłumaczenie - live

 • Устен превод/Ustne tłumaczenie - live

  Устен превод/Ustne tłumaczenie - live

 • Устен превод/Ustne tłumaczenie - live

  Устен превод/Ustne tłumaczenie - live

Назад