Легализираният превод

Видове писмени преводи
Писмените преводи са различни, в зависимост от стила на текста и вида на документа. Много често се налага превод на техническа документация. Освен това се превеждат различни счетоводни документи: фактури, извлечения и т.н. Във връзка с медицински изследвания и лечение се превеждат епикризи, резултати от изследвания, направления, медицински свидетелства и други. Често за представяне на основни документи като акт за раждане, свидетелство за брак, свидетелство за съдимост, диплома за образование и други пред чуждестранни институции се налага те да се оформят с легализирана заверка.

Легализиране
Когато такива документи трябва да послужат в чужбина след превода им от сертифициран преводач – като заклет преводач на полски език, се извършва тяхното легализиране. Легализирането представлява заверка на документите. При него се спазва основното оформление на документа – оформяне на частите, схеми, таблици и други.
Освен това при необходимост от използване в България на документ, издаден в чужбина, също се налага превод – например от съдебен преводач от полски език, и легализиране на този документ.

Легализиране за държави, които не са страни по Хагската конвенция
За да се изясни какви са изискванията на дадената държава, трябва да се свържете с представителството й – посолство или консулство.
Ако необходимият ви документ е издаден от такава държава, тогава нейното Министерство на външните работи трябва да удостовери валидността на документа; също така заверката трябва да бъде удостоверена от българското дипломатическо представителство в чуждата страна. След това, както и за документите, издадени в България, се извършва превод.
След като преводът бъде легализиран, той вече може да се използва пред чуждестранни институции. Например преведените от преводач на писмени преводи на полски от български език и легализирани дипломи се признават от чуждестранните университети.

Видове легализиране
Видовете легализиране зависят от това, в коя държава ще бъде представен преведеният документ, а за документи, издадени в чужбина – коя държава ги е издала. В зависимост от това легализирането се извършва според следните критерии:

Ако държавата е страна съгласно Хагската конвенция
България е страна по тази конвенция, а при легализация от преводаческа агенция се проверява дали страната, в която ще се използва документът, също е страна по нея.

  • Апостил

За да се използват български документи в чужбина в страни по Хагската конвенция, е необходимо да се получи специален печат, удостоверяващ валидността на документа. Той се нарича апостил. Апостил се получава от Министерството на образованието, ако документът е свързан с образование – например диплома. Министерството на правосъдието осигурява апостил за документи, издадени от съдилища и от нотариуси – съдебни решения, нотариални актове и други. А за останалите документи апостил се осигурява от Министерството на външните работи. След поставяне на апостил, ако документът е нагледно добре оформен, не е задължително той да бъде преведен.

  • Преводаческата агенция трябва да има договор за легализиране с МВнР

За да може документът да бъде преведен с цел легализиране, преводаческата агенция трябва да има договор с МВнР за извършване на такива преводи.

  • Възможност за превод в страната, в която ще бъде използван документът

Друга възможност за превеждане е от преводач в страната, в която ще бъде представен документът.

  • Преводът може да бъде представен и по-късно

Легализирането с апостил върху документ с надлежно оформление е достатъчно на първо време. Ако се наложи, впоследствие лицензирана агенция може да направи превод на съдържанието му.

Легализиране за държави, които не са страни по Хагската конвенция
За да се изясни какви са изискванията на дадената държава, трябва да се свържете с представителството й – посолство или консулство.
Ако необходимият ви документ е издаден от такава държава, тогава нейното Министерство на външните работи трябва да удостовери валидността на документа; също така заверката трябва да бъде удостоверена от българското дипломатическо представителство в чуждата страна. След това, както и за документите, издадени в България, се извършва превод.


« Назад към всички публикации