Полша и полският език – малко етимология

Интересуващите се от произхода на различните думи с право ще предположат, че името Полша е свързано с „поле“. Всъщност названието на страната произхожда от названието на местно племе, което получило името си от това, че хората от него живеят в откритите полета.

Поляци живеят из целия свят
Волните простори са дали крила и свободолюбие на поляците, които не само са се борили 43 пъти, за да извоюват свободата си. Те са се пръснали по света, така че днес живеещите в Полша поляци са 65%. Останалите 35% са създали общности в САЩ и Канада, във Великобритания, Около 35% от поляците живеят в чужбина. Поляците са се разпръснали из целия свят и големи полски общности могат да се открият в САЩ, Канада, Великобритания, в Австрия, в Южна Америка – Бразилия и Аржентина.

А сега няколко добре познати термини и какво е значението им в полския език
За интересуващите се от полски език за начинаещи и напреднали етимологията както на названието на страната, така и на някои други основни думи, отдавна широко използвани и в българския език. „Генерал“ е утвърден военен термин, но знаете ли, че своето военно значение тази дума получава едва през 15 век, във връзка с немски орден. Иначе смисълът на „общ, главен“ се запазва в полския език. С това си значение думата „генерал“ се използва в различни социални области.
Понякога заимстването на думите изминава странен път. В българския език се използва думата „грош“ - не толкова често, но на всички са познати изразите „през куп за грош“, „не струва и пукнат грош“. Тази дума също е заимствана от полския език. Но грошът не се е използвал в Полша, а в Чехия. Интересно е да се проследи причината за използването на „грош“ в полския език.
Много интересни примери може да ви даде всеки преводач на писмени преводи на полски от български език. Практиката изобилства с любопитни думи и с интригуващи истории за произхода им.

Много думи от немски език са преминали през полски в руски и от там в българския език
Полският език е служил като преносител на редица думи от немски език – най-често те преминават в руския език, а след това се усвояват и от българи. Нещо, което няма да откриете в учебника по полски език за българи, е, че от немски език някои думи преминават в полски, а от там в руския език, а после и в българския. Един пример за това е думата „рота“. Този военен термин изминава точно горепосочения път – в полски език, от там в руски, а се използва и в българския език.

Не разчитайте винаги на аналогията за значението на полските думи
Трябва обаче да не се подвеждате от близостта на думите в полския език с международни и български думи. Това може да ви подведе. Ще дадем пример с думата „сган“, която също е с немски произход, но на полски означава „приятна приятелска компания.

Интересно и стимулиращо за изучаване на езика и научаване на още неща за Полша
Надяваме се, че предизвикахме у вас интерес, който ще ви подтикне и да се запишете в курс по полски език за начинаещи и напреднали. Така ще продължите да откривате интересни елементи в етимологията на полските думи. Споделете откритията си и с нас. Нека заедно открием все по-интересни факти свързани с Полша и с полските думи.

Започнете с азбуката
Между другото, преди да сте започнали да изучавате полски, нека ви попитаме: колко букви има в полската азбука? Ако не знаете, нека ви кажем, че те са малко повече от българските букви: 32.


« Назад към всички публикации