Wykonujemy wysokiej jakości tłumaczenia  m.in.:

 • tłumaczenia biznesowe: korespondencja, oferty, regulaminy, biznesplany, materiały szkoleniowe, reklamacje, analizy, atesty i certyfikaty, dokumenty przetargowe (warunki itp.), kontrakty, kodeksy, porozumienia, księgi jakości, statuty, zaświadczenia, materiały e-learningowe, materiały konferencyjne, deklaracje, gwarancje, ekspertyzy rynkowe, harmonogramy inwestycji, polityka prywatności, karty zamówienia
 • tłumaczenia księgowe i finansowe: faktury, sprawozdania finansowe, analizy finansowe, opinie, raporty, dokumenty ubezpieczeniowe, wyciągi z rejestru handlowego - KRS 
 • tłumaczenia umów: kupna - sprzedaży, spółek, leasingu, poufności, współpracy, przedstawicielstwa, ramowe, cywilno-prawne
 • tłumaczenia marketingowe i reklamowe: katalogi, ulotki reklamowe, teksty reklamowe, prezentacje, foldery, broszury, materiały promocyjne, teksty na stronę www, informacje prasowe, opisy produktów, materiały wystawowe, opakowania, scenariusze, slogany reklamowe, polityka prywatności, ogłoszenia
 • tłumaczenia urzędowe: pełnomocnictwa, zeznania podatkowe
 • tłumaczenia patentów: dokumentacja, wnioski, decyzje, opisy, świadectwa, ekspertyzy, wyniki badań, specyfikacje, instrukcje, analizy, umowy
 • tłumaczenia transportowe: listy przewozowe, dokumenty celne, umowy dostawy, umowy dystrybucji, umowy spedycyjne, warunki odbioru
 • tłumaczenia turystyczne: przewodniki, plany podróży, informatory, katalogi, menu
 • tłumaczenia motoryzacyjne: instrukcje, opisy techniczne, książki serwisowe, karty gwarancyjne, faktury, umowy kupna-sprzedaży, wyciągi ze świadectwa homologacji, karty pojazdu, badania techniczne
 • tłumaczenia prawnicze: akty (oskarżenia, notarialne, prawne, procesowe), dokumenty sądowe (pisma procesowe), świadectwa, ekspertyzy i opinie prawne, rozporządzenia, decyzje urzędów, kodeksy, księgi wieczyste, porozumienia i ugody, prawo autorskie, gospodarcze, korporacyjne, farmaceutyczne, administracyjne, budowlane, spółek, podatkowe, rodzinne, pracy, skargi, testamenty, wyroki
 • tłumaczenia naukowe: artykuły naukowe, prace licencjackie, prace magisterskie, doktoraty, publikacje naukowe, książki akademickie, referaty, dyplomy
 • tłumaczenia CV i listów motywacyjnych
 • tłumaczenia techniczne: instrukcje obsługi
 • tłumaczenia specjalistyczne: ekspertyzy
 • tłumaczenia medyczne

Tłumaczymy wiele dokumentów wymagających uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego. Przesyłamy naszym klientom kopię tłumaczenia  (skany) za pośrednictwem maila oraz oryginał pocztą/kurierem. Po uzgodnieniu możliwy odbiór osobisty (dotyczy Sofii). W przypadku odwołania zlecenia po przekazaniu tekstu do tłumaczenia, klient zobowiązany jest do uregulowania należności za tłumaczenie w wysokości odpowiadającej bieżącemu zaawansowaniu prac nad tym tłumaczeniem. Do terminu realizacji tłumaczenia nie wlicza się dnia przyjęcia i oddania, sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy. Gwarantujemy poufność wszystkich tłumaczeń.