Warunki dotyczące tłumaczeń:


 Dokumenty można dostarczyć w następujący sposób:
  - drogą elektroniczną.
  - poczta tradycyjną: pocztą polską, przesyłką priorytetową.
  - przesyłką kurierską: poprzez dowolną firmę kurierską.
  - pocztą elektroniczną: tłumaczenie może również zostać wysłane do Państwa pocztą elektroniczną w postaci pliku PDF.

                                                         (dotyczy tłumaczeń  nieuwierzytelnionych i przysięgłych).

Firma Des Pol nie odpowiada za: straty i szkody powstałe w związku z wykorzystaniem wykonanego tłumaczenia /przysięgłego lub zwykłego/ przez Zleceniodawcę. Odpowiedzialność firmy i tłumacza  ogranicza się tylko do wysokości ceny zlecenia.